Mạch in một lớp FR 1
imagesimages (1)CEM -1

Mạch in pcb 1 lớp

Chất liệu:

– FR 1, CEM 1, FR 4

Ý nghĩa:

Phù hợp với tất cả các thiết bị điện tử thông dụng

 

Chất liệu:

– FR 1, CEM 1, FR 4

Ý nghĩa:

Phù hợp với tất cả các thiết bị điện tử thông dụng

Chưa có bình chọn nào cho sản phẩm này .