Hà nội

Hiện tại

°C

QUY ĐỊNH THANH TOÁN
(Khách hàng có thể lựa chọn các hình thức thanh toán như sau)
1. Thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt:
Thanh toán trực tiếp tại văn phòng công ty PCB Hà nội
2. Thanh toán qua ngân hàng:

Thông tin tài khoản giao dịch

Tên tài khoản: Đỗ thị vân Anh
Số tài khoản: 12923467480010
Ngân hàng: Ngân hàng Techcombank, chi nhánh Nguyễn Hữu Thọ, Hà nội

Thông tin khách hàng

Tên khách hàng: TÊN KHÁCH HÀNG
Địa chỉ: Địa chỉ khách hàng
Điện thoại: Điện thoại khách hàng
Email: Mail khách hàng giao dịch